- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tre av fyra svenska företag vill utvidga IT-säkerhetsavdelningen

Det ökade antalet cyberangrepp leder nu till att företag vill rekrytera fler medarbetare till de egna IT-säkerhetsavdelningarna. I Sverige uppger 75 procent i en ny studie att de planerar att utöka den egna IT-säkerhetsavdelningen till år 2023. Globalt är motsvarande siffra 68 procent.

-

I samma studie framgår att mer än hälften (53 procent) av de tillfrågade svenska företagen planerar att öka sin satsning på outsourcad IT-säkerhet till år 2023. Här ligger Sverige under det globala genomsnittet på 56 procent.

Resultatet kan vara ett svar på att cyberattackerna blir allt fler. Tidigare studier visar att 85 procent av de svenska företagen sett en ökning av antalet cyberattacker under år 2020. Det är bara turkiska företag som uppger att de haft en större ökning (86 procent).

– Med tanke på utvecklingen är det inte särskilt förvånande att företagen satsar på IT-säkerheten. Det kan bli en mycket dyrköpt erfarenhet att drabbas av olika slags cyberangrepp. Men även om det aldrig går att eliminera riskerna helt går det ofta att göra cyberkriminellas arbete betydligt svårare än i dag. Så ett mer proaktivt säkerhetsarbete kan göra stor skillnad, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Både globalt och i Sverige råder det en stor brist på kompetens inom IT-säkerhet. Behovet av experter överstiger vida tillgången.

– Det är svårt att se hur svenska företag ska kunna genomföra planerna på rekrytering fullt ut när bristen på experter är så stor. Det finns heller ingen större kompetensbank att tillgå utomlands. Utmaningen är ungefär den samma i de flesta länder. För att hantera situationen skulle fler företag behöva använda automatiserade säkerhetslösningar som drar nytta av kraften i AI. Fler skulle också vinna på att köpa IT-säkerhet som tjänst och på så vis få tillgång till kvalificerad expertis. Det kommer inte lösa kompetensbristen fullt ut men skulle ändå bidra till att öka IT-säkerheten i många verksamheter, avslutar Sophos Per Söderqvist.

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: 82 % av svenska organisationer upplevde betydande säkerhetsincidenter det senaste året 

Statistiken kommer samtidigt som cyberhoten ökar och säkerheten och IT-teamen förväntas hålla sina organisationer skyddade från sådana hot. 91 procent av de tillfrågade uppgav att de...

Svensk utbildning hjälper IT-proffs i karriären

Vad är det för kurser och vad får man lära sig?– Vi arbetar för ISACA här i Sverige och hjälper bland annat säkerhetschefer, IT-revisioner...
- Annons -

HiQ vinner ramavtal med Statens Servicecenter

– Det är väldigt roligt att vi vinner detta ramavtal. Cyberhot är en stor del av dagens digitala samhälle, och att organisationer arbetar förebyggande...
- Annons -

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...