- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Thomas Gell tilldelas Förtjänstmedalj av 8:e storleken

Brandskyddsföreningen delar ut Förtjänstmedalj av 8:e storleken till Thomas Gell. Thomas Gell tilldelas medaljen för att genom hela sin yrkeskarriär ha bidragit till riksomfattande och mycket betydelsefulla insatser för räddningstjänstens utveckling och brandsäkerheten både i Sverige och internationellt.

-

- Annons -

För att tilldelas en Medalj av 8:e storleken krävs minst 20 års synnerligen förtjänstfull riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige.

Thomas Gell har ägnat flera decennier åt att öka kunskapen och utveckla arbetet inom brandsäkerhet i Sverige och internationellt. Han har genom hela sin karriär arbetat forskningsnära och hans arbete har starkt bidragit till utvecklingen av brandsäkerhetsområdet.

Han började jobba med brandsäkerhet på Räddningsverket i Karlstad och redan där började hans internationella arbete då han på Räddningsverket hanterade regelverket för transport av farligt gods som utarbetas inom FN. Karriären fortsatte sedan via Nationellt centrum för lärande av olyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som Forsknings- och innovationschef på Brandskyddsföreningen, ordförande i norska Satsningsstyret Brandsikkerhet, som styrelseledamot i amerikanska Fire Protection Research Foundation samt som forskningsdirektör på Brandforsk.

Under åren på Brandskyddsföreningen finns några projekt som utmärker Thomas Gell särskilt – KUB, Big Exit och Brinnovation. KUB handlar om att utvärdera de hembesök som görs för att förebygga bränder, ett viktigt arbete som tidigare saknat utvärdering. Här undersökte Thomas var hembesöken gjorde mest nytta.

– Resultatet blev ett bättre underlag för att jobba smartare och mer målinriktat, säger Thomas Gell. Det är viktigt att dra lärdomar av bränder och även att kunna beskriva det förebyggande arbetet. Att samla ihop, systematisera och utvärdera information är något man måste göra för att veta att man jobbar effektivt.

– Jag är övertygad om att vi behöver bli bättre på att dela med oss av data, statistik och kunskap, jobba tvärfunktionellt och använda de nätverk vi har för att lära av varandra. I befolkningsmängd är Sverige mindre än New York men forskningsmässigt ligger vi faktiskt i framkant, berättade han bland annat till tidningen BrandSäkert (Nr 1-2020).

Medan projektet KUB handlar om brandsäkerhet i hemmen låg fokus i Big Exit-projektet i stället på brandsäkerhet i publika miljöer. Brinnovation var en idé- och innovationstävling för att minska skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder som Thomas Gell ledde tillsammans med flera samarbetspartners.

– Thomas Gells arbete har utmanat och utvecklat oss på många sätt och hans arbete har bidragit starkt till utvecklingen inom brandsäkerhetsområdet. Han arbete har gett hela branschen en bred och gedigen kunskap och samtidigt visat på vilka områden vi behöver arbeta vidare med. Thomas Gell har också varit en mycket uppskattad medarbetare på Brandskyddsföreningen och personligen har han inspirerat mig mycket genom att han är så innovativ, säger Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

- Annons -

FLER NYHETER

Kvaliteten på patchar blir markant sämre

Nu genomför därför Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI) policyändringar för ineffektiva patchar, i ett försök att driva på branschomfattande förbättringar. Från och med...

Jan Olsson nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022

Han är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2022 med följande motivering:Jan Olsson syns och hörs! Som medialt ansvarig föreläser han ett 80-tal gånger om året,...
- Annons -

RAPPORT: Emotet minskar, men är fortfarande den vanligaste skadliga koden

Efter en toppnotering från Emotet förra månaden med en påverkan på 14,12 procent av världens företag, är den nu nere på liknande noteringar som...
- Annons -

ANALYS: Mer än var femte HTML-bilaga används för nätfiske

Analysen visar också att text-bilagor är näst vanligast i bedrägliga sammanhang, nio procent dem är skadliga. Minst risk är det med pdf-bilagor där endast...

Svenska Alarm förvärvar konkurrent

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder, vilka får en kvalitetsförhöjning av sin larmtjänst. För Svenska Alarm innebär...
- Annons -

RAPPORT: Antalet cyberattacker har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina

Vid Black Hat USA 2022 lanserade VMware sin årliga Global Incident Response Threat Report som gör en djupdykning i de utmaningar som säkerhetsteam står...

Ny tjänst ska optimera cybersäkerhetsarbetet hos företag

Tech Mahindra har inlett samarbete med ColorTokens för att leverera avancerade Zero Trust-cybersäkerhetslösningar och riskhanteringstjänster, varav den senaste fått namnet Cyber insights. Samarbetet drar...

Datacenter exploderade – följdes av störningar hos Google

För att klargöra vad som orsakade explosionen har en utredning tillsatts.Timmar efter explosionen inkom rapporter om driftstörningar hos flera av Googles tjänster, bland annat...

Stanley Security i avtal med Swedish Match

Valet av säkerhetsleverantör föll på Stanley Security som härmed kommer att ansvara för fabrikens drift och underhåll under hela avtalsperioden, som löper på 36...

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...