• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Thomas Gell tilldelas Förtjänstmedalj av 8:e storleken

Brandskyddsföreningen delar ut Förtjänstmedalj av 8:e storleken till Thomas Gell. Thomas Gell tilldelas medaljen för att genom hela sin yrkeskarriär ha bidragit till riksomfattande och mycket betydelsefulla insatser för räddningstjänstens utveckling och brandsäkerheten både i Sverige och internationellt.

-

För att tilldelas en Medalj av 8:e storleken krävs minst 20 års synnerligen förtjänstfull riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige.

Thomas Gell har ägnat flera decennier åt att öka kunskapen och utveckla arbetet inom brandsäkerhet i Sverige och internationellt. Han har genom hela sin karriär arbetat forskningsnära och hans arbete har starkt bidragit till utvecklingen av brandsäkerhetsområdet.

Han började jobba med brandsäkerhet på Räddningsverket i Karlstad och redan där började hans internationella arbete då han på Räddningsverket hanterade regelverket för transport av farligt gods som utarbetas inom FN. Karriären fortsatte sedan via Nationellt centrum för lärande av olyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som Forsknings- och innovationschef på Brandskyddsföreningen, ordförande i norska Satsningsstyret Brandsikkerhet, som styrelseledamot i amerikanska Fire Protection Research Foundation samt som forskningsdirektör på Brandforsk.

Under åren på Brandskyddsföreningen finns några projekt som utmärker Thomas Gell särskilt – KUB, Big Exit och Brinnovation. KUB handlar om att utvärdera de hembesök som görs för att förebygga bränder, ett viktigt arbete som tidigare saknat utvärdering. Här undersökte Thomas var hembesöken gjorde mest nytta.

– Resultatet blev ett bättre underlag för att jobba smartare och mer målinriktat, säger Thomas Gell. Det är viktigt att dra lärdomar av bränder och även att kunna beskriva det förebyggande arbetet. Att samla ihop, systematisera och utvärdera information är något man måste göra för att veta att man jobbar effektivt.

– Jag är övertygad om att vi behöver bli bättre på att dela med oss av data, statistik och kunskap, jobba tvärfunktionellt och använda de nätverk vi har för att lära av varandra. I befolkningsmängd är Sverige mindre än New York men forskningsmässigt ligger vi faktiskt i framkant, berättade han bland annat till tidningen BrandSäkert (Nr 1-2020).

Medan projektet KUB handlar om brandsäkerhet i hemmen låg fokus i Big Exit-projektet i stället på brandsäkerhet i publika miljöer. Brinnovation var en idé- och innovationstävling för att minska skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder som Thomas Gell ledde tillsammans med flera samarbetspartners.

– Thomas Gells arbete har utmanat och utvecklat oss på många sätt och hans arbete har bidragit starkt till utvecklingen inom brandsäkerhetsområdet. Han arbete har gett hela branschen en bred och gedigen kunskap och samtidigt visat på vilka områden vi behöver arbeta vidare med. Thomas Gell har också varit en mycket uppskattad medarbetare på Brandskyddsföreningen och personligen har han inspirerat mig mycket genom att han är så innovativ, säger Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...