• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Telenor ska betala 12,5 miljoner kronor i avgift för brott mot säkerhetsskyddslagen

Igår den 16 februari beslutade Post- och Telestyrelsen (PTS) att Telenor Sverige AB (Telenor) ska betala en administrativ sanktionsavgift om 12,5 miljoner kronor för överträdelser av bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Eftersom det här är första gången ett privat företag får betala en sanktionsavgift till följd av överträdelser av säkerhetsskyddslagen kan det ge en föraning om hur höga sanktionsavgifterna kan bli när maxtaket är 50 miljoner kronor. 

Viktor Robertson, advokat och senior specialist, från Kahn Pedersen redogör för och analyserar i denna artikel beslutet.

Utredningen mot Telenor har pågått sedan i april förra året. Under gårdagen kom så till slut beslutet från PTS. Telenor har gjort sig skyldig till överträdelser av säkerhetsskyddslagen och ska betala en sanktionsavgift om 12,5 miljoner kronor. Det motsvarar en fjärdedel av den maximala avgiften om 50 miljoner kronor som kan utgå enligt lagen.

Den överträdelse som Telenor, enligt PTS beslut, gjort sig skyldig till är att inte ha registerkontrollerat ett antal personer i den egna verksamheten på det sätt som krävts enligt säkerhetsskyddslagen. Enligt beslutet har 24 olika befattningshavare, däribland säkerhetskyddschefen, varit delaktiga i verksamheten utan att vara behöriga, eftersom nödvändiga registerkontroller inte hade utförts.

Enligt PTS är den sårbarhet som därmed uppkommit allvarlig, vilket gör att sanktionsavgiften inte bör sättas ”alltför lågt”.

Eftersom det fanns ett antal förmildrande omständigheter i situationen, bland annat att överträdelsen inte varit avsiktlig och att Telenor inte gjort sig skyldig till tidigare överträdelser, så ska Telenor betala 12,5 miljoner kronor i avgift.

Intressant i detta fall är storleken på sanktionsavgiften. Av beslutet kan det förvisso läsas ut ett antal olika omständigheter som PTS beaktat och som både legat Telenor till last och som ska ses som förmildrande. Hur PTS faktiskt kommer fram till att det är just 12,5 miljoner kronor som är en lämplig avgift i det aktuella fallet är dock något oklart.

Vid en genomgång av beslutet framstår summan snarast som tagen ur luften. Om Telenor överklagar beslutet och det prövas inom ramen för en domstolsprocess så blir det intressant att höra hur PTS faktiskt har resonerat när de kommit fram till den aktuella summan, och om domstolen håller med.

Om summan står sig vid en domstolsprövning så kommer den troligtvis bli normerande för hur denna typ av situationer ska bedömas, och hur höga avgifter som ska utgå. Det innebär i sin tur att andra bolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis kommunala elbolag, kan förvänta sig motsvarande nivåer på framtida avgifter vid överträdelser av denna karaktär.

Beslutet sätter också fingret på svårigheterna för enskilda verksamheter att göra bedömningen av om de omfattas av säkerhetsskyddslagen eller inte. Av PTS beslut framgår nämligen att Telenor redan år 2021 gjort en säkerhetsskyddsanalys, och i den identifierat vilka befattningar inom den säkerhetskänsliga verksamhet som skulle vara placerade i säkerhetsskyddsklass.

I samband med PTS granskning så inkom Telenor med en ny, fördjupad, säkerhetsskyddsanalys under oktober 2022, i vilken bolaget kom fram till bedömningen att bolaget varken bedrev säkerhetskänslig verksamhet eller hade gjort det historiskt sett.

Efter att en dialog påbörjats mellan parterna så genomförde Telenor i december 2022 därefter ännu en säkerhetsskyddsanalys. Resultatet? Bolaget bedömdes återigen bedriva säkerhetskänslig verksamhet.

För en utomstående kan det kanske tyckas märkligt att ett bolag som Telenor kan ändra sig i sin bedömning av om de bedriver säkerhetskänsliga verksamhet under en så kort tidsperiod. Om man har satt sig in i problematiken med att bedöma om en verksamhet omfattas av lagen så förstår man däremot att så inte är fallet. Denna bedömning är en av de svåraste som kan göras, och omfattar en rad olika faktorer.

Behovet av vägledning från ansvariga myndigheter är därmed stort, men regeringen har konsekvent sagt nej till ett system med förhandsbesked. Det saknas därför möjligheter för verksamheter att få aktivt och konkret stöd i att göra bedömningen om just deras verksamhet omfattas av lagen innan skadan är skedd.

Viktor Robertson, advokat och senior specialist, Kahn Pedersen

Låt oss hoppas att detta exempel kan göra så att lagstiftaren tänker om, och underlättar för enskilda verksamheter att bedöma om de omfattas av lagen eller inte. Det skulle leda till en ökad rättssäkerhet för verksamheter och säkerställa att verksamheter som är av betydelse för den nationella säkerheten får det skydd som krävs.

Det om något skulle vara till nytta för Sveriges säkerhet.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...