• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #visselblåsarlagen

STUDIE: Behov av kunskap om visselblåsarlag bland arbetsgivarna 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden gäller inom all privat och offentlig verksamhet och trädde i kraft i juli förra...

Svagt skydd mot repressalier för visselblåsare i EU

EU:s direktiv slår fast att alla verksamheter med 50 anställda eller fler måste ha ett internt system för visselblåsning, där arbetstagare enligt en fastslagen...

Puls lanserar ny visselblåsarfunktion

- Vi har sett ett behov av en bättre funktion av visselblåsningar på marknaden för att hjälpa företag att uppfylla det nya lagkravet. Många...

Ny podd ska ge röst åt visselblåsare

En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden eller andra oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats. Det kan handla om alltifrån brottslig...

Nu träder nya visselblåsarlagen i kraft – tusentals företag berörs

Den nya lagen, som heter Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, bygger i grunden på ett EU-direktiv för att stärka skyddet för...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...