• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #visselblåsare

RAPPORT: Visselblåsningen slår nya rekord globalt

Navex, som sysslar med lösningar för riskhantering och regelefterlevnad, förvärvade 2019 den svenska visselblåsartjänsten Whistleb. Sedan dess presenteras årligen rapporter med data och trender...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

STUDIE: Behov av kunskap om visselblåsarlag bland arbetsgivarna 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden gäller inom all privat och offentlig verksamhet och trädde i kraft i juli förra...

Svagt skydd mot repressalier för visselblåsare i EU

EU:s direktiv slår fast att alla verksamheter med 50 anställda eller fler måste ha ett internt system för visselblåsning, där arbetstagare enligt en fastslagen...

RAPPORT: Rekordmånga arbetsplatsincidenter rapporterades under 2022

Om ett drygt halvår träder ny lagstiftning i kraft som kräver att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda har ett system för visselblåsning...

Skärpt EU-regelverk har genererat fler visselblåsare

I rapporten Whistleblowing Hotline Benchmark, som släpptes av Navex i slutet av oktober, konstateras att EU-länderna ser en ökning i antalet rapporter med 50...

IMY öppnar upp visselblåsarfunktion

Förra året trädde den så kallade visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft och från och med den...

Puls lanserar ny visselblåsarfunktion

- Vi har sett ett behov av en bättre funktion av visselblåsningar på marknaden för att hjälpa företag att uppfylla det nya lagkravet. Många...

Ny podd ska ge röst åt visselblåsare

En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden eller andra oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats. Det kan handla om alltifrån brottslig...

Nu träder nya visselblåsarlagen i kraft – tusentals företag berörs

Den nya lagen, som heter Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, bygger i grunden på ett EU-direktiv för att stärka skyddet för...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...