- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #visselblåsare

Skärpt EU-regelverk har genererat fler visselblåsare

I rapporten Whistleblowing Hotline Benchmark, som släpptes av Navex i slutet av oktober, konstateras att EU-länderna ser en ökning i antalet rapporter med 50...

IMY öppnar upp visselblåsarfunktion

Förra året trädde den så kallade visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft och från och med den...

Puls lanserar ny visselblåsarfunktion

- Vi har sett ett behov av en bättre funktion av visselblåsningar på marknaden för att hjälpa företag att uppfylla det nya lagkravet. Många...

Ny podd ska ge röst åt visselblåsare

En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden eller andra oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats. Det kan handla om alltifrån brottslig...

Nu träder nya visselblåsarlagen i kraft – tusentals företag berörs

Den nya lagen, som heter Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, bygger i grunden på ett EU-direktiv för att stärka skyddet för...

Ny teknisk lösning garanterar visselblåsare anonymitet

En av dem som nyligen varit praktikant på Omegapoint är Julia Sahlin som just är klar med sin utbildning inom Netprogrammering på Newton. Tillsammans...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att...