- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Tagg: #vattenfall

Zenita har tecknat avtal med Vattenfall

Zenita och Vattenfall har tecknat ett ramavtal avseende installation samt service och underhåll av teletekniska säkerhetssystem samt telekommunikationssystem.Vattenfall har valt Zenita Security som ensam...

Vattenkraft och Confidence skriver avtal

Vattenfall tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda...

Vattenfall och Confidence skriver avtal

Vattenfall tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda...

Confidence i avtal med Vattenfall

Confidence och Vattenfall Eldistribution tecknar avtal om leverans av CCTV kamerasystem. Avtalet avser uppgradering för totalt nio anläggningar. Leveransen omfattar hård- och mjukvara inklusive...

Samarbete för hållbara datacenter

Vattenfall och Microsoft har inlett ett samarbete för att förse nya datacenter i Sverige med förnybar el, samt för att avsevärt minska de totala...

Vattenfall och AVARN Security tecknar nytt avtal avseende bevakningstjänster

Vattenfall och AVARN Security har tecknat ett nytt avtal gällande bevakningstjänster vid Vattenfalls kärntekniska verksamheter i Väröbacka (Ringhals) och Östhammar (Forsmark och SKB). Avtalet...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...