• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #USA

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

PartnerSec får sin första passersystemskund i USA

Passersystemet styr hotellets alla dörrar med hjälp av kundunika PIN-koder. Lösningen består av att bokningssystemet DigitalRez begär unika sexsiffriga koder för varje bokning via...

Sverige och USA har påbörjat förhandlingar om avtal om fördjupat försvarssamarbete

Säkerhetsläget i Europa har ändrats fundamentalt med Rysslands oprovocerade aggression mot Ukraina. Det nya, försämrade säkerhetsläget innebär att Sverige behöver kunna agera snabbt på...

State Secrets Privilege – Ett förbisett hinder mot tredjelandsöverföring av personuppgifter till USA?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.När en utomstående leverantör sköter vår informationshantering innebär detta troligen informationen kommer att vara...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...

Amerikanskt universitet lägger ned sin verksamhet efter ransomwareattack

Ransomwareattacken slog bland annat ut antagningssystemet, vilket genererade att när väl systemet var igång igen så var antalet anmälningar till universitetets utbildningar och kurser...

Begränsad effekt för strategiska berättelser om covid-19

Strategiska narrativ, det vill säga berättelser medvetet konstruerade i syfte att få andra att reagera på ett visst sätt på en händelse, är ett...

Global ökning av falska vaccinbevis

Priserna för ett förfalskat vaccinbevis varierar från 85 till 200 amerikanska dollar, men efter Bidens besked om strängare vaccinkrav fördubblades priset i USA från...

Biden vill ställa Putin till svars för cyberattacker

I början av veckan drabbades den globala köttproducenten JBS, som har sitt huvudkontor i Brasilien, av en ransomwareattack som tvingade dem att stänga ner...

USA kommenterar spionuppgifterna

Det var under en pressträff som biträdande pressekreterare Karine Jean-Pierre konstaterade att USA är beredda att samarbeta med sina allierade för att gå till...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...