• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #terrorism

Låt näringslivet bli en del i kampen mot kriminella gäng och terrorism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.I sitt tal till nationen den 28 september uttryckte statsministern sin oro och konstaterade...

Högerextremism och islamism bakom största terrorhoten

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2022. Beslutet...

Svenska extremistmiljöers transnationella kopplingar beskrivs i ny rapport

Studiens övergripande syfte är att belysa och beskriva de svenska extremistmiljöernas ideologiska, operationella och finansiella kopplingar till utländska statliga samt icke-statliga aktörer.– Rapporten belyser...

Ny teknik ska bekämpa terrorism

Bo Cederwall, professor i fysik med inriktning mot experimentell och tillämpad kärnfysik, berättar att tekniken kan komma spela en viktig roll.– Den nya tekniken...

Kvinnor och män ser olika på säkerhetshot

Enligt en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gender and Society skiljer sig kvinnor och män åt i synen på säkerhetshot. Medan...

Terrorforskaren Hans Brun till Prospero

Konsultföretaget Prospero Management har rekryterat terrorforskaren och analytikern Hans Brun till affärsområdet Trygghet och Säkerhet. Därmed lämnar Hans Brun Försvarshögskolan där han varit verksam...

Uppgifter från flygpassagerare ska användas för att bekämpa terrorism

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter....

Center mot våldsbejakande extremism inrättat

Den 1 januari 2018 inrättades Center mot våldsbejakande extremism (CVE), ett center placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet. Centrets uppdrag är att från i huvudsak...

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i...

Länsstyrelsen vill öka kunskapen om våldsbejakande extremism

Varför alstrar vissa områden våldsbejakande extremism och vilka drivkrafter finns det bakom radikalisering och våldsbejakande extremism? Det är några av frågorna som kommer att...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...