• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #tempest

Tempest bevakar Farsta centrum

– Farsta Centrum är en ny kund och ett nytt avtal för Tempest Security Sverige. De bästa bedömarna av vår leveransförmåga är våra kunder och...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Tempest Security ska bevaka EU-myndighet

Tempest Security har haft avtalet om bevakningen av ECDC även under föregående avtalsperiod och har nu, efter en konkurrensutsättning, erhållit uppdraget för ytterligare en...

Han blir ny CFO hos Tempest Security

Henrik Vikland har tidigare erfarenheter från bolag som Scandinavian Photo, Gant och ABB. Henrik har en MSc. i Business Economics & Administration från Uppsala...

Tempest Security vinner avtal gällande fortsatt bevakning och säkerhetskontroll vid tingsrätter i Stockholmsområdet

Det nya avtalet startar den 1 juni och löper i två år samt innefattar option om ytterligare två år med en total omsättning för...

Tempest Security levererar bevakningstjänster åt Söderhalls Renhållningsverk

Avtalet startade den 1 februari och löper i två år samt innefattar option om ytterligare två år fram till början av 2027 med en...

Tempest Security fortsätter bevaka i Värmdö kommun

Det nya avtalet löper i maximalt sex år från den 14 juni 2023 och beräknas omsätta cirka 12 miljoerunder den fulla avtalsperioden samt inkluderar...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Tempest Security skalar upp sin larmcentral

Leveranserna påbörjas kontinuerligt allt eftersom larmanläggningar kopplas om från nuvarande larmcentral.Det samlade löpande ordervärdet på avtalen uppskattas till 100 000 kronor i månaden med...

Tempest Security bevakar Sturegallerian

Leveransen påbörjas den 28 december 2022 och löper tills vidare. Värdet för avtalet på årsbasis beräknas uppgå till runt 3,5 miljoner kronor.– Sturegallerian, en...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...