• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #spaning

TRENDSPANING: Ökad hotbild och mer professionella angripare

Mer professionella angripare - cyberbrott har blivit en industriAntalet ransomware-incidenter ökade med 46-procent under första halvåret 2023 jämfört med andra halvan av 2022. Det...

SPANING: Ostrukturerad data kommer förändra spelplanen i AI-utvecklingen

Under det gångna året har AI-utvecklingen gått i en rasande fart, och cyberhoten gör sig ständigt påminda. Stora språkmodeller, så kallade LLM:er, har blivit...

Vad kan vi vänta oss av säkerhetsåret 2022?

HotbildenEtt första väsentligt konstaterande är att hotbilden knappast blir lindrigare eller mindre komplex nästa år. Det gäller både yttre hot mot Sveriges säkerhet och...

Låt inte den fysiska säkerheten öka organisationens sårbarhet

Detta pågår samtidigt som organisationers IT-avdelningar har begränsad insyn eller kunskap om vad som ansluts till nätverken. Det här kan innebära att arbetet med...

Spaning: Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC

USA:s Försvarsdepartement har för att lättare kunna sortera ut leverantörer, tagit fram en standard över vilka informationssäkerhetskrav företag som vill leverera produkter och tjänster...

Spaning: Detta är cybersäkerhetstrenderna under 2020

Mikael Johansson som är cybersäkerhetsexpert på Acronis, delar med sig av trenderna inom cybersäkerhet som vi troligen kommer att se mer av under året.Teckna...

Sluta använda andras varumärken i phishing-simuleringar!

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Det är inte konstigt...