• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #sophos

Myndigheter har svårt att stoppa kryptering vid ransomware-attacker

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att kostnaden som statliga verksamheter betalade för att åtgärda en attack var tre...

Industriföretag är mest villiga att betala vid ransomware-attacker

Studien, som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos, visar också att nära sju av tio (66 procent) av de drabbade industriföretagen menar att attackernas komplexitet ökat....

STUDIE: Gisslanattackerna mot detaljhandeln ökar med 75 procent

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår att mer än nio av tio (92 procent) drabbade detaljhandelsföretag säger att angreppet påverkat...

STUDIE: Utbildningssektorn värst drabbad av ransomware-attacker

Studien visar dessutom att utbildningsorganisationer behöver längst tid för att återhämta sig från ett angrepp. Sju procent av de medverkande uppger att det tagit...

Dags att köpa en cyberförsäkring?

På grund av en ökad riskprofil har cyberförsäkringspremierna skjutit i höjden och i vissa fall stigit med 150 - 300 procent. Det är ingen...

Cyberkriminella kvar allt längre i angripna nätverk

I den nya internationella studien ”Active Adversary Playbook 2022” som IT-säkerhetsföretaget Sophos gjort framgår också hur så kallade Initial Access Brokers (IAB) kan användas...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...

Svenska företag bland de mest försäkrade mot cyberbrott

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Endast Chile har en större andel – 94 procent. Israel har...

Svenska företag är mindre benägna att betala lösen för ransomware

I IT-säkerhetsföretaget Sophos studie ”The State of Ransomware 2022” framgår också att svenska företag betalar cirka hälften av det globala genomsnittet när det gäller...

Expert tipsar inför Safer Internet Day

IT-säkerhetsföretaget Sophos expert Per Söderqvist ger här några enkla tips som kan bidra till ökad säkerhet för dig själv och din omgivning. – För oss...

Vi måste förändra synen på säkerhetsutbildning

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vid en första anblick...