- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #sophos

Cyberkriminella kvar allt längre i angripna nätverk

I den nya internationella studien ”Active Adversary Playbook 2022” som IT-säkerhetsföretaget Sophos gjort framgår också hur så kallade Initial Access Brokers (IAB) kan användas...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...

Svenska företag bland de mest försäkrade mot cyberbrott

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Endast Chile har en större andel – 94 procent. Israel har...

Svenska företag är mindre benägna att betala lösen för ransomware

I IT-säkerhetsföretaget Sophos studie ”The State of Ransomware 2022” framgår också att svenska företag betalar cirka hälften av det globala genomsnittet när det gäller...

Expert tipsar inför Safer Internet Day

IT-säkerhetsföretaget Sophos expert Per Söderqvist ger här några enkla tips som kan bidra till ökad säkerhet för dig själv och din omgivning. – För oss...

Företag inom bank och finans betalar högt pris vid ransomware-attacker

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att endast 25 procent av de drabbade företagen inom bank och finans betalade...

Tre av fyra svenska företag vill utvidga IT-säkerhetsavdelningen

I samma studie framgår att mer än hälften (53 procent) av de tillfrågade svenska företagen planerar att öka sin satsning på outsourcad IT-säkerhet till...

Svenska företag bland de mest utsatta för cyberangrepp

I Sverige uppger 85 procent av de medverkande företagen att de under år 2020 haft en ökning av cyberattacker, i Turkiet är motsvarande siffra...

Svenska företag betalar allt mindre när de drabbas av ransomware

– En av förklaringarna är sannolikt att fler svenska företag lärt sig hur de måste tackla den här frågan. Att betala är inte hållbart...

Cyberangrepp som använder protokoll ökar stort

Studien visar att Transport Layer Security (TLS) ofta används för att sprida känd skadlig kod som GoDrop, Zloader och Dridex. Samtidigt har TLS blivit ett...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet – Del 2

Ett område där RICO anses ha haft särskilt stor betydelse är insatser mot övergrepp...