• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #sis

Reviderad standard för informationssäkerhet publicerad

Arbetet med tredje utgåvan av standarden för informationssäkerhet har pågått under längre tid och omfattat flera hundra internationella experter och behandlat runt 25 000...

IT-Total säkrar drift och infrastruktur åt SIS

– Det känns extra kul att få ingå partnerskap med SIS som vi uppfattar har genomfört en väldigt professionell upphandlingsprocess där inget lämnats åt...

Ny standard för bättre offentlig upphandling

– Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte...

Sverige hakar på Europastandardiseringen för hyperloop

Hyperloop definieras som ett framtida säkert, snabbt och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Det var entreprenören Elon...

Nytt verktyg för systematiskt arbete med informationssäkerhet

ESM står för Enterprise Security Modeller och är ett stödsystem som har utvecklats av det svenska företaget Innovate Security. I ett nära samarbete mellan...

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny...

GDPR-säker datahantering i ny standard

IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän ska bland annat få bättre kontroll över sina dataflöden,...

Ny IT-standard ska ge säkrare dataflöde i skolan

Standarden SS 12000 och gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan har nu reviderats. Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan...

Ny säkerhetsavdelning inom SIS

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har beslutat inrätta en säkerhetsavdelning inom SiS. Nu tillträder Petter Wåhlberg som tillförordnad säkerhetsdirektör.Petter Wåhlberg är socionom med lång...

Teknisk kommitté ska ta fram EU-standard för drönare

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, en teknisk kommitté som ska delta i det internationella arbetet kring standardisering av drönare. En ny EU-förordning...

Vi måste förändra synen på säkerhetsutbildning

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vid en första anblick...