• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #säkerhetsskyddslagen

Sanktionsavgifter enligt säkerhetsskyddslagen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Sammanfattning Den 1 december 2021 infördes nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen, vilka gav tillsynsmyndigheterna mandat att...

Telia ska betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen

PTS beslut grundar sig på att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet.Detta har...

Telenor ska betala 12,5 miljoner kronor i avgift för brott mot säkerhetsskyddslagen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Eftersom det här är första gången ett privat företag får betala en sanktionsavgift till...

Ett år med de nya sanktionerna i säkerhetsskyddslagen – så såg tillsynsarbetet och besluten...

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.På grund av att den tillsyn som historiskt sett bedrivits varit begränsad och vissa...

Reformera systemet för säkerhetsprövning

Säkerhetspolisens hemställan till regeringen med förslag till skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Diarienr. 2021-18945-5) är ett bra initiativ att vidareutveckla kraven rörande personalsäkerhet....