• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #säkerhetsskydd

Vattenfall ska betala sanktionsavgift på 33 miljoner kronor

Den 21 oktober 2022 inledde SvK en tillsyn av hur Vattenfall Vattenkraft efterlever de nya administrativa kraven i säkerhetsskyddslagen och anslutande föreskrifter, som bland...

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat om sanktionsavgift för tre kommuner

Vid tillsyn hos berörda kommuner identifierades överträdelser av säkerhetsskyddslagen. Med anledning av det har Länsstyrelsen fattat beslut om sanktionsavgift. Berörda kommuner fått möjlighet att...

Höj nivån på säkerhetsskyddskraven i upphandling

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Säkerhetsskydd är en högaktuell fråga för många verksamheter och leverantörer. Samtidigt som kraven har...

”Vi befinner oss i en kronisk kristid”

– Vi befinner oss i en "kronisk kristid" med en rad av händelser som avlöser varandra, säger Oksanen och lyfte bland annat kriget i...

Miljoner i sanktionsavgift för VA Syd

I början av maj skrev vi om hur VA Syd anmält sig själv till Länsstyrelsen efter att de upptäckt flera brister i sitt säkerhetsarbete....

Forum för säkerhetsskydd drog fullt hus

Hon underströk att hotbilden mot Sverige har ökat och att det säkerhetspolitiska läget i Europa är allvarligt försämrat samt konstaterade att det kan bli...

Arbetet med säkerhetsskydd stärks med ny lagstiftning

Säkerhetspolisen har flera gånger konstaterat att myndigheter, företag och andra verksamheter brister i arbetet med säkerhetsskydd vilket riskerar att hemligheter röjs, stjäls eller förstörs....

Ny säkerhetsskyddslagstiftning från den 1 december

Förslagen innebär bland annat att säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet och att verksamhetsutövare oftare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i situationer där...

30 personer antagna till YH-utbildningen Säkerhetsskydd

I veckan fick 30 personer beskedet att de är antagna till Företagsuniversitetets korta YH-utbildning Säkerhetsskydd. – Vi är extra glada att kunna erbjuda den här...

Nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft

Idag träder ny lag i kraft vars syfte är att minska säkerhetsbristerna som avslöjats inom svenska myndigheter, till exempel Transportstyrelsen. – Samhället anpassar sig för...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...