• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #regeringen

FMV får Nato-uppdrag av regeringen

NIF är ett centralt forum för den strategiska dialogen mellan Nato, dess medlemsländer och industrin i frågor om Natos förmågeplanering och förmågeutveckling samt hur...

Fem prioriterade områden för det civila försvarets förmåga

Detta konstaterar Försvarsmakten i sitt svar till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Uppdraget var att redovisa synpunkter på rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans som...

Justitieministern till Säkerhetsdagen

En av dagens flera talare är justitieminister Gunnar Strömmer, som förutom att ge Regeringens syn på brottsutvecklingen i Sverige även kommer att berätta mer...

Lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Regeringskansliet föreslår att ändamålen för när Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter utvidgas så att myndigheterna kan behandla personuppgifter om det behövs för att...

Tillfällig användning av häkten och polisarrester för stärkt upprätthållning av säkerhet

– Erfarenheter från till exempel de uppmärksammade upploppen i Göteborg 2017 visar på ett behov hos polisen att i vissa fall kunna ställa upp...

Ökade anslag till FRA

Förslaget från regeringen är att FRA:s budget ska öka från årets 1,582 miljarder kronor till 1,927 miljarder 2023. Sedan fortsätter tillväxten och FRA:s anslag...

Sverige får sin första nationella säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivaren ska överväga vilken organisatorisk struktur och vilka kompetenser som behövs för att fullfölja uppdraget på det mest effektiva sättet. – Jag och övriga regeringen...

Regeringen föreslår förstärkning av IMY i budgetförslaget

De senaste åren har IMY:s uppdrag successivt ökat i omfattning och komplexitet. Behovet av vägledning är stort, samtidigt som kraven på harmoniserad tillämpning och...

Tillträdande regeringen inför ministerpost för civilt försvar

Den kommande regeringen inför en särskild minister för civilt försvar och har utsett Carl-Oskar Bohlin (M) till detta.Ett nytt nationellt säkerhetsråd ska också...

Forum ska stärka arbetet mot bedrägerier

Regeringen startar därför ett forum mot bedrägerier tillsammans med aktörerna på betalningsmarknaden.– Att sätta stopp för bedrägerivågen är en viktig del i arbetet att...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...