- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #pwc

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Pandemin ökar fokus på cybersäkerhet inom teknikbranschen

Cyberattacker blir ett allt vanligare inslag för många teknikrelaterade företag och som en konsekvens av coronapandemin lägger nu branschen mer tyngd på satsningar inom...

Sommarvikarier utbildas ej i cybersäkerhet

Ny statistik från PwC visar att många företag missar att utbilda sommarvikarier i grundläggande cybersäkerhet. Något som ökar säkerhetsriskerna under sommaren inom många verksamheter.–...

Cyberattacker mot svenska bolag ökar markant

Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker. Närmare två tredjedelar av bolagen säger sig ha blivit utsatta för minst ett angrepp...

EU-riktlinjer ska stärka bankers cybersäkerhet

Den digitala säkerheten blir allt viktigare för hela vårt samhälle, men samtidigt ökar cyberincidenterna och attackerna blir också allt mer sofistikerade. Inom bank- och...

Pwc kartlägger cyberhotstrender

Under 2019 kunde Pwc konstatera en markant ökning av cyberhot från en rad aktörer. Nu har revisions- och rådgivningsföretaget sammanställt de trender som cybersäkerhetskonsulterna...

Storbolagschefer ser behov av lagstiftning inom cybersäkerhet

Företagsledare runt om i världen ser med oro på de allt mer komplexa cyberhot som riktas mot det egna bolaget och samhället. Förutom lagstiftning...

Sverige drabbas oftare av cyberattacker än grannländerna

En jämförelse av cybersäkerheten mellan Sverige och de nordiska grannarna Norge och Danmark visar att svenska företag oftare uppger att de drabbas av cyberattacker....

Felinvesteringar vid cybersäkerhetssatsningar vanligt

En fjärdedel av organisationer och företag planerar att lägga minst tio procent av IT-budgeten på cybersäkerhetsinvesteringar under 2020, men samtidigt är osäkerheten stor när...

Cybersäkerhetskonsulter på PwC prisas

Specialister inom cybersäkerhet på PwC har tagit hem två prestigefulla utmärkelser som ledande konsultföretag inom cybersäkerhet. Det är bland annat PwC:s helhetsperspektiv när det...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...