• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #outsourcing

Över 90 procent av svenska företag överväger att outsourca cybersäkerhetsarbetet

Att låta en tredjepart hantera arbetet med att upptäcka och hantera säkerhetshot kan hjälpa till att övervinna interna kompetensluckor, och ge en enhetlig överblick...

PwC varnar: Se upp för cyberriskerna vid outsourcing

Statistik från revisions- och rådgivningsföretaget PwC visar att allt fler svenska bolag menar att risken med outsourcing har ökat markant bara under det senaste...

Vad händer när offentligt verksamhet backsourcar?

Vilka effekter får det när offentlig verksamhet återgår att driva verksamheter i egen regi, verksamheter som tidigare har outsourcats? Det vill Vetenskapsrådet hjälpa till...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...