• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #NCT

Fortsatt högt terrorhot mot Sverige

– Den stundvis dramatiska händelseutvecklingen under 2023 till trots så skiljer sig årets helhetsbedömande inte nämnvärt från förra årets. Men osäkerhetsfaktorerna har blivit större...

Högerextremism och islamism bakom största terrorhoten

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2022. Beslutet...

Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) effektiviseras

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).Personal från Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen utgör...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...