• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #navex

RAPPORT: Visselblåsningen slår nya rekord globalt

Navex, som sysslar med lösningar för riskhantering och regelefterlevnad, förvärvade 2019 den svenska visselblåsartjänsten Whistleb. Sedan dess presenteras årligen rapporter med data och trender...

Svagt skydd mot repressalier för visselblåsare i EU

EU:s direktiv slår fast att alla verksamheter med 50 anställda eller fler måste ha ett internt system för visselblåsning, där arbetstagare enligt en fastslagen...

RAPPORT: Regelbrotten ökar i krisens spår

Resultaten kommer från en ny global rapport från NAVEX, en ledande utvecklare av plattformar för riskhantering och regelefterlevnad, där bland annat det svenskutvecklade visselblåsningssystemet...

RAPPORT: Rekordmånga arbetsplatsincidenter rapporterades under 2022

Om ett drygt halvår träder ny lagstiftning i kraft som kräver att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda har ett system för visselblåsning...

Skärpt EU-regelverk har genererat fler visselblåsare

I rapporten Whistleblowing Hotline Benchmark, som släpptes av Navex i slutet av oktober, konstateras att EU-länderna ser en ökning i antalet rapporter med 50...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...