• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #navet

Saab tar helhetsansvar för Post- och Telestyrelsens krishantering

Navet heter det Saabutvecklade informationssystem som ger krishanterande myndigheter en samlad lägesbild för bredband, fast och mobil telefoni. Nu har Post- och Telesstyrelsen lagt en...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...