• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #nationellasamordnarenmotvåldsbejakandeextremism

MSB föreslås ta över ansvaret för samordningen mot extremism

I juni 2016 fick Nationella Samordnaren regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör samordnas och organiseras nationellt...

Hon efterträder Hillevi Engström som ny samordnare

I dag har regering utsett vem som ska efterträda Hillevi Engström som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Och man har utsett Anna Carlstedt, hon...

Tryggare Sverige får uppdrag att ta fram lägesbild om våldbejakande extremism

Under våren 2017 kommer Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism att ta fram en ny och fördjupad lägesbild kring kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism, det...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...