• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #myndigheter

Myndigheter tappar kontroll över känslig data

I Frankrike och Tyskland kom nyligen tydliga signaler från deras motsvarigheter till den svenska integritetsskyddsmyndigheten att användandet av Microsoft 365 (M365) inte är förenligt...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

Utökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter

För att kunna förebygga och bekämpa brottslighet är behovet av information stort för de brottsbekämpande myndigheterna, inte minst på grund av den organiserade brottslighetens...

Utredning föreslår ny myndighet för totalförsvarsanalys

Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ha till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret med ett fokus på totalförsvarets...

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...

Ny myndighet ska stärka det psykologiska försvaret

Regeringen har tagit beslut om att inrätta en ny myndighet som ska ha i uppdrag att ha det övergripande ansvaret för att utveckla och...

Statens lönesystem misstänks ha utsatts för intrång

Ett IT-system som hanterar löner åt anställda på ett 40-tal statliga myndigheter misstänks ha utsatts för dataintrång. Även personer som lever under skyddad identitet...

”Många behöver utveckla sin informationssäkerhet”

MSB redovisade nyligen ett regeringsuppdrag om att ge en sammanvägd bild av bevakningsansvariga myndigheters informations- och cybersäkerhet.Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här– Att...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...