- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #MSB

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

22 procent bryter mot IT-säkerhetsreglerna för att utföra sitt arbete

Nyligen publicerade MSB en rapport som visar på allvarliga IT-säkerhetsbrister i det svenska samhället, och nu visar en undersökning från Wise IT ytterligare alarmerande...

Totalförsvaret stärks – Stockholms län blir en del av Östra civilområdet

Förändringen syftar till att stärka hela totalförsvaret. Den innebär att Stockholms län blir en del av det Östra civilområdet. I Östra civilområdet kommer även...

MSB föreslår åtgärder för stärkt civilt försvar

Charlotte Petri Gornitzka, gemeraldirektör för MSB Foto: Eva Dalin– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat,...

MSB varnar: Vilseledande information från företag som säljer skyddsrumstjänster

Fastighetsägarna som blivit uppringda har fått intrycket att detta är något som sker på uppdrag av staten och att besiktningen därmed inte är frivillig....

Sverige förbereder för att stötta Ukraina med 20 000 sängplatser

– Det handlar om 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.Rysslands invasion av Ukraina och dess...

MSB får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om informations- och cybersäkerhet

Informa­tions­kampanjen ska spridas via ända­måls­enliga kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt. Den ska även genom­föras på flera språk, finnas...

Det bästa för Sveriges säkerhet är att vi fortsätter att mötas

I skuggan av pandemin och ett pågående invasionskrig i Europa är alla ni fantastiska individer som arbetar för en stark beredskap och försvaret av Sverige under hög press.

Sannolik ökning av cyberattacker mot statliga myndigheter

Cybersäkerhetsföretaget Holm Security skriver i ett pressmeddelande att de ställer sig bakom uppmaningen.– Cyberattacker kan utgöra ett hot mot vårt sätt att leva genom att...

MSB vill rusta upp större skyddsrum

Förra veckan stod det klart att det civila försvaret ska få 800 miljoner kronor öronmärkta för beredskap och mobilisering. Nu säger Anders Johannesson, enhetschef...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...