- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #MSB

Telia levererar komplement till Rakel – första steget mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem

Det nya systemet kommer på sikt att ersätta Rakel, som i första hand används för tal och gruppkommunikation och som inte tillgodoser blåljusaktörernas ökade...

MSB ger vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

I MSB:s vägledning för offentliga aktörers samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap beskrivs processen för planering och samverkan med målet att...

Pandemins effekter på trygghet och säkerhet i kommunerna

Hammarö, följt av Vaxholm och Knivsta, ligger i topp i årets rankning, där kommunernas värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda...

MSB uppmanar verksamheter att uppdatera sina IT-system

Enligt MSB:s enhet för cybersäkerhet, Cert.se, pågår det redan angreppsförsök mot både stora och små verksamheter. Man påtalar även att det finns indikationer på...

Ny rapport om hoten mot digitala leveranskedjor

Det är första gången en svensk myndighet tar ett helhetsgrepp om problematiken med digitala leveranskedjor. Rapporten baseras dels på data från NIS-leverantörer och dels...

Helsingborg utses till till global Resilience Hub av FN

– Att ingå i detta globala nätverk ger en viktig möjlighet för Helsingborg att ytterligare stärka stadens systematiska säkerhetsarbete avseende krisberedskap och det långsiktiga...

Ny attackmetod mot användare av Microsoft Exchange

Tidigare i år identifierades ett antal olika sårbarheter i Microsoft Exchange, som påverkade användare och verksamheter över hela världen. Nu har en ny attackmetod...

MSB tar nästa steg i storsatsning på ett modernt kommunikationssystem

Regeringen har tidigare gett MSB i uppdrag att utreda hur kommunikationssystemet för samhällsviktig verksamhet kan vidareutvecklas, för att möta moderna krav på datakapacitet, robusthet...

Informationssäkerhetsmånaden är här

Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen. Därutöver har  ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerats för att sprida kampanjens...

MSB får ny generaldirektör

– Jag ser fram emot att delta i arbetet framåt för att driva på utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänstfrågor och cybersäkerhet, och...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse...