- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #MSB

Hesa Fredrik fyller 90 år

VMA, Viktigt Meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering...

MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada samhället och demokratin. Det kan bland annat handla om utpressningsvirus där filer tas gisslan...

Ny chef för operativa avdelningen hos MSB

Robert kommer närmast från jobbet som chef för polisområde Västmanland och var tidigare chef för polisen i Östergötland. Han har arbetat som chef inom...

MSB föreslår ersättningssystem till Rakel

I dag, fredag den 12 februari, lämnade MSB in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem...

Hon tar över som generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som överdirektör och vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som chef för avdelningen för krisberedskap och civilt...

Regeringen ger klartecken för nationellt cybersäkerhetscenter

Igår, torsdag, tog regeringen beslut om att det nationella center för cybersäkerhet som tidigare aviserats nu ska startas. Centrat är resultatet av ett samarbete...

Securitas i avtal med MSB

Den statliga myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat ett bevakningsavtal med Securitas Sverige AB. Avtalet trädde i kraft den 1 november i...

Webplats med kartinformation ska underlätta för blåljusaktörer

Tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket har MSB tagit fram en webbplats med samlad information och rekommendationer kring kartor och geografiskt informationssystem (GIS). Syftet är...

Ny tjänst ska skydda svenskarna mot cyberbrott

SSF Stöldskyddsföreningen lanserar nu säkerhetskollen.se – en samlingsplats för digital säkerhet. Tjänsten ska tillhandahålla svenskarna information om vad digitala brott innebär samt hur...

Ransomware ökar i Sverige

Förra veckan varnade amerikanska myndigheter om att sjukvårdssektorn i USA blivit utsatt för större hot från ransomware-aktörer. Även i Sverige ses en ökad aktivitet...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...