- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #MSB

Satellitdetekterade vid brandlarm – nu en del av larmkedjan

– Att vi nu integrerar denna typ av larm gör att vi har en helhetsbild av bränder i skog och mark i Sverige. Genom...

Bra grund för svenskars försvarsvilja

Det finns goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. Det visar en enkät som MSB låtit undersökningsföretaget Kantar Public göra mellan...

Ny termbank för informationssäkerhet

I första hand riktar sig Termbanken för informationssäkerhet till yrkesgrupper som direkt arbetar med informationssäkerhet eller på annat sätt berörs av området. Även journalister,...

STUDIE: Ökad oro för att utsättas för IT-relaterad brottslighet – men fler skyddar sig

Undersökningen som genomförs på årlig basis av MSB visar på en ökad oro för att drabbas av IT-relaterad brottslighet, där 43 procent av de...

Mat är tema för årets Krisberedskapsvecka

– Kriget i Ukraina, torka och energibrist påverkar produktionen av livsmedel, och det har ökat intresset för hemberedskap. Att fler stärker sin hemberedskap är...

Giron 2022 – en övning för att stärka Sveriges beredskap

Giron 2022 genomförs i Kiruna 12-16 september i syfte att stärka den svenska  beredskapen. Giron är det samiska namnet på Kiruna. MSB samordnar aktiviteternas...

Sveriges Radio kallas till försvarsutskottet efter DN-granskning

I en serie artiklar har Dagens Nyheter granskat Sveriges Radio, SR, och hur de har jobbat med känsliga uppgifter. SR, som räknas som en...

Sverige donerar brandskyddsmateriel till Ukraina

Materielen består mest av vattenslangar och olika typer av slangkopplingar men också motorcyklar som kan användas för att köra ut räddningstjänstmaterielen till svåråtkomligt läge.–...

Nu kan bränder i naturen upptäckas med hjälp av satelliter

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för bränder i skog och mark förlängs i Sverige i framtiden. Samhällets aktörer behöver stöd för att...

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att...