• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #maskininlärning

STUDIE: AI för att bekämpa bedrägerier tredubblas till 2025

Generativ AI fått ett brett genomslag och tekniken ser ut att kunna bidra till nästan alla aspekter av vårt samhälle. Det är därför inte...

Upplärda datorer hjälper till att minska farliga kemikalier

– Inom Mistra SafeChem drar vi nytta av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och maskininlärning för att förbättra bedömningen av kemikalier. Dessa modeller...

Informationssäkerhetschefer oroas för AI och maskininlärning 

Vikten av informationssäkerhetschefens (CISO) roll fortsätter att öka i takt med att digital teknik, särskilt AI, blir än mer utbredd och oron för cyberattacker...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...