• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #logj4

Sårbar utan att ens veta vad Log4j är

Sårbarheten i Log4j är bokstavligen av det värsta slaget (läs mer om detaljerna hos Cert-SE). Via sårbarheten kan angripare lura internetexponerade servrar att köra...