• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #kris

Svenska företag har inte beredskap för kris eller krig

För andra året i rad har Combitech tillsammans med Demoskop undersökt hur beslutsfattare i näringslivet ser på företagens roll i totalförsvaret, samt vilken beredskap...

Svenskar litar på lokaltidningen i krislägen

Forskningens huvudsyfte var att ta reda på vilken information som är mest effektiv när det kommer till att försöka ändra människors beteenden. Tillvägagångssättet var...

Svenskar tror flera sektorer är dåligt förberedda inför samhällskris

Hälso-/sjukvårds-/omsorgssektorn är den enda samhällssektor som är med i undersökningen som majoriteten (54 procent) av respondenterna anser vara bra på att hantera en krissituation....

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

Krishantering vardag inom näringslivet

– Vi ser två delar som sticker ut i år i förhållande till för fyra år sedan. Dels är det risker kopplade till försörjningskedjor,...

Information om krigsorganisering och krigsplacering för privata företag

Under det senaste året har frågan om krigsorganisering och krigsplacering inom privata företag aktualiserats och diskuterats. Inte minst beroende på att myndighetsföreträdare från tid...

Nytt projekt ska utreda hur lagar om kriser och krig kan fungera bättre

Forskningsprojektet ska stödja handläggare och jurister inom krisberedskap och totalförsvar med analyser och högkvalitativ forskning. Det ska även bidra till utveckling av doktrin, vilket...

Hallå där Shade Amao Forssman och Ahmed Ali från Vi behövs

Berätta om Vi behövs och bakgrunden till att ni drog igång!– Utbildningen Vi behövs syftar till att öka viljan att delta som en resurs...

Invånarna vill klara sig själva vid kris

Rapporten visar att det finns en stor medvetenhet om att krisberedskap är viktigt. 59 procent anser dock att de i dag inte är förberedda...

Hallå där Robert Willborg, CISO Junglemap

Junglemap har lanserat en krismeddelandetjänst som heter NanoLearning Burst, berätta!– Nano Learning Burst ingår för alla Junglemaps kunder, något som är högst väsentligt i...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...