- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #krig

FOI svarar på frågor om Nato

Varför bildades Nato?Mot bakgrund av det kalla kriget slöts 1949 Nordatlantiska fördraget, North Atlantic Treaty. Fördraget var en säkerhetspolitisk allians som innebar att USA,...

FOI: Ryssland övar på storskaliga krig

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut konstateras det att Ryssland övar på att påbörja och genomföra storskaliga krig. Tidigare har landet varit inriktat på...

Kommuners och landstings arbete med beredskap för kris och krig

MSB har svarat på regeringens uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...