• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #kamerabevakning

IMY yttrar sig över förslag till ändrade regler för kamerabevakning

Utredningen föreslår bland annat att kravet som finns för vissa aktörer att ansöka om tillstånd till kamerabevakning tas bort. Det innebär i så fall...

Securitas lanserar automatisk kameraparkering

Lösningen innebär att Securitas kameror automatiskt läser av registreringsskylten vid in- och utfart till en parkering. I de flesta fall kommer ingen betalning att...

Ny lösning från Qstar Technologies säkrar storskalig kamerabevakningsdata

Qstar Global Archivespace är en så kallad multi nod-.lösning som stöds av Windows och Linux-system. På så vis kan användaren fortsatt använda sig...

Var fjärda ansökan om kamerabevakning onödig

Offentliga aktörer, som exempelvis kommuner och myndigheter, och andra som utför en uppgift av allmänt intresse, som exempelvis fristående skolor och privata vårdgivare, behöver...

Ny vägledning om kamerabevakning från IMY

IMY har sedan 2018 ansvar för att besluta om tillstånd till kamerabevakning och att granska att kamerabevakning i Sverige följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, och...

Skola får kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

I sitt tillsynsbeslut konstaterar IMY att skolan, som tidigare haft problem med anlagda bränder får kamerabevaka utanför dörren eller ingången till toalettutrymmen i vissa...

IMY: Fel av kommun att kamerabevaka utan tillstånd

IMY har fått in klagomål där det uppges att kommunstyrelsen i Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt...

Trygghetskameror och myndighetssamverkan ska skapa trygghet i Huddinge

För 2023 har 38 miljoner avsatts i ett trygghetspaket för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En del i satsningen är installationen av...

Kamerabevakning dygnet runt i centrala Uppsala nekas

I Uppsala finns det kameror på Stora torget, Dragarbrunnsgatan och på Påvel Snickares gränd. Dessa har endast varit aktiva under natten, något kommunen har...

Akuten på USÖ ska kamerabevakas dygnet runt

När barn- och vuxenmottagningarna på USÖ tidigare i år ansökte om kamerabevakning avslogs detta av IMY, som hänvisade till att övervakning endast får ske...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...