• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #itsäkerhet

Ny rapport: en femtedel av alla alla autentiseringsförfrågningar är illvilliga

Den ökade användningen av multifaktorautentisering driver också på ökningen av så kallad reverse proxy phishing, där angripare skapar falska inloggningssidor som uppmuntrar användarna att ange sina uppgifter.

UNDERSÖKNING: Största hotet mot IT-säkerheten: ”Kompetensen på tok för låg i svenska bolag”

Bristen på kompetens i organisationen (72 procent) är det största hotet mot IT-säkerheten tillsammans med organisationsstrukturen och kulturella problem (62 procent). Det framkommer i...

Dags att konsolidera – även säkerheten

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Statistikbanken Statista har uppskattat att en genomsnittlig organisation 2022 använde över 130 olika SaaS-tjänster....

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

Säpo höjer terrorhotnivån – tror att läget består länge

Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen med hot som under...

Hallå där Ulf Berglund!

...det är andra gången som ni arrangerar konferensen, som tar upp aktuella frågor inom governance, technology och cloud. Vill du berätta mer om syftet...

RAPPORT: Det är företagens största IT-utmaningar och investeringar 

Den största utmaningen för företag kommer från cyberkriminella, som är ett ständigt ökande hot. 40 procent av de tillfrågade i undersökningen nämner därför också...

UNDERSÖKNING: Datasäkerhet den avgörande faktorn för kundlojalitet

SaaS-bolaget ServiceNow utförde under våren 2023 en undersökning om kundupplevelser. Undersökningen inkluderade nio länder, bland annat Sverige, Nederländerna, Frankrike och Italien. Studien visar att...

UNDERSÖKNING: Lågt förtroende för kommuners IT-säkerhet

Undersökningen visar bland annat att förtroendet för kommuners IT-säkerhet och datahantering är lågt bland den svenska allmänheten. På frågan hur högt förtroendet för sin...

Studentkonferensen – Omegapoint ger tillbaka

– För oss är det viktigt att arbeta i en ständigt lärande miljö och Studentkonferensen är ett sett för oss att ge tillbaka till akademin...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...