• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #integritetsskyddsmyndigheten

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

IMY klar med fördjupade granskningar av dataskyddsombudens roll

IMY är nu klar med sex tillsyner som är en del av IMY:s arbete med den samordnade åtgärd kring dataskyddsombudens roll och ställning som...

Sanktionsavgift mot Avanza för överföring av personuppgifter till Meta

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Avanza om att personuppgifter...

IMY yttrar sig över förslag till ändrade regler för kamerabevakning

Utredningen föreslår bland annat att kravet som finns för vissa aktörer att ansöka om tillstånd till kamerabevakning tas bort. Det innebär i så fall...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

IMY satsar på innovation och klagomålshantering

2023 var året då hela världen pratade om artificiell intelligens (AI). IMY har sedan ett par år tillbaka fokuserat på att ge vägledning till...

IMY granskar polisens kamerabevakning med drönare

Som ett första steg begär myndigheten in en förteckning över de beslut om kamerabevakning med drönare som polisen fattat under 2023. Från dessa beslut...

Han blir ny vikarierande generaldirektör vid Integritetsskyddsmyndigheten

IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin började den 1 september ett nytt uppdrag som generaldirektör för Kustbevakningen. Till dess att en ny chef för IMY...

Digg och IMY publicerar vägledning om dataskydd och innovation

– Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart välfärdssamhälle. Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering, bland...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...