- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #integritetsskyddsmyndigheten

IMY öppnar upp visselblåsarfunktion

Förra året trädde den så kallade visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft och från och med den...

IMY: Polisen måste bli bättre på att gallra i misstankeregistret

I registret finns personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Enligt lagen om misstankeregister...

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

IMY inleder granskning av Kry

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet att i vissa fall anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Kry. I anmälan...

IMY inleder tillsyn av tre apotekskedjor

– I alla verksamheter är det viktigt att ha ordentlig kontroll över de personuppgifter som hanteras i organisationen och hur dessa personuppgifter förs vidare...

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och polisens användning av ansiktsigenkänning

Den ena riktlinjen handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen ska beräknas och syftar till att skapa en harmoniserad metod och principer för beräkningen av...

IMY inleder granskning av Klarna

Klagomålen rör hur tjänsten hämtar och fyller i personuppgifter efter att köparen endast har fyllt i någon viss personuppgift. Vissa av klagomålen kommer från...

Klarna blir erlagd sanktionsavgift efter GDPR-slarv

– Klarna är ett finansiellt bolag som behandlar personuppgifter om väldigt många personer och på många olika sätt. Det är viktigt att den information...

Dataskyddsmyndigheter inom EU samarbetar kring molntjänster

Detta är den första åtgärden som genomförs av den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) inom det inrättade ramverket för samordnade åtgärder (Coordinated Enforcement Framework, CEF). Ramverket...

Region Uppsala har brustit i sin säkerhet – IMY utfärdar sanktionsavgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit emot två rapporter om personuppgiftsincidenter från Region Uppsala. Incidenterna omfattar känsliga personuppgifter som skickats utan kryptering till mottagare i och...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...