• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #informationssäkerhet

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Ny lösning ska göra det enklare för företagen att uppfylla säkerhetskraven i EU:s nya...

– När företagen och marknaden själva inte kan lösa sina problem skapas regler och lagar. Vi har bland annat sett ett flertal nya regler...

Bygg en stark informationssäkerhetskultur

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Svaret ligger i kulturen. En stark informationssäkerhetskultur är inte något som kan köpas eller...

Canon lanserar webbplats för att utöka sin uppmärksamhet på informationssäkerhet

Canon vidareutvecklar nu processen för att identifiera och hantera all sårbarhet genom ett samarbete med den bredare säkerhetsbranschen. Dessutom byggs ett eget säkerhetsteam upp....

Reviderad standard för informationssäkerhet publicerad

Arbetet med tredje utgåvan av standarden för informationssäkerhet har pågått under längre tid och omfattat flera hundra internationella experter och behandlat runt 25 000...

Ny termbank för informationssäkerhet

I första hand riktar sig Termbanken för informationssäkerhet till yrkesgrupper som direkt arbetar med informationssäkerhet eller på annat sätt berörs av området. Även journalister,...

Ny bok pekar på vikten av god informationssäkerhetskultur

– Det är dags att börja jobba proaktivt med medarbetarnas attityder, beteenden och organisationers normer, säger Tobias Ander, författaren bakom handboken Informationssäkerhetskultur.Tobias Ander är...

Enea tecknar avtal värt nästan 60 miljoner kronor

Avtalet, som innebär utökad kapacitet med en befintlig kund, innefattar programvarulicenser, tjänster för informationssäkerhet samt support och underhåll.Programvarulicenser till ett värde av 1,8 miljoner...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...