• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #imy

IMY granskar polisens kamerabevakning med drönare

Som ett första steg begär myndigheten in en förteckning över de beslut om kamerabevakning med drönare som polisen fattat under 2023. Från dessa beslut...

Han blir ny vikarierande generaldirektör vid Integritetsskyddsmyndigheten

IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin började den 1 september ett nytt uppdrag som generaldirektör för Kustbevakningen. Till dess att en ny chef för IMY...

Digg och IMY publicerar vägledning om dataskydd och innovation

– Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart välfärdssamhälle. Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering, bland...

Var fjärda ansökan om kamerabevakning onödig

Offentliga aktörer, som exempelvis kommuner och myndigheter, och andra som utför en uppgift av allmänt intresse, som exempelvis fristående skolor och privata vårdgivare, behöver...

Ny vägledning om kamerabevakning från IMY

IMY har sedan 2018 ansvar för att besluta om tillstånd till kamerabevakning och att granska att kamerabevakning i Sverige följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, och...

Sanktionsavgift mot bolag som skickat kunduppgifter fel

IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att fondrådgivaren Indecap skickat ut ett mejl till ett stort antal av sina kunder som...

IMY yttrar sig över förslag till förändrad datalagring

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och utvärdera nuvarande reglering om lagring av och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation...

IMY anser inte att passregistret ska bli ett biometriskt register

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att lämna förslag som bidrar till att fler gärningsmän ska kunna identifieras med hjälp av biometri. IMY...

Skola får kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

I sitt tillsynsbeslut konstaterar IMY att skolan, som tidigare haft problem med anlagda bränder får kamerabevaka utanför dörren eller ingången till toalettutrymmen i vissa...

Sanktionsavgift på 35 miljoner mot Trygg-Hansa

Efter att ha tagit emot ett tips inledde IMY en tillsyn av försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Tipsaren hade fått ett mejl från bolaget med en länk...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...