• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #hr

”Cybersäkerhet är en tvärsektoriell verksamhetsfråga” – svar på debattartikel ”HR kan integrera informations- och...

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Jag välkomnar Maria Dunis ambition att belysa HR som en kraft i att bygga...

HR kan integrera informations- och cybersäkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Ett område som HR-funktionen kan fokusera på är utbildningsinsatser runt cybersäkerhet, för nya och befintliga...