• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #hot

Politiker utsätts för påverkansförsök av systemhotande aktörer

Vänster- och högerextremister står bakom de flesta av dessa händelser men det förekommer även att förövaren tillhör en kriminell gruppering. Andelen som årligen utsätts...

UNDERSÖKNING: Nära hälften av unga politiker utsätts för trakasserier, hot och våld

Av de förtroendevalda som är 29 år eller yngre uppger 44 procent att de utsattes för brott 2022. Andelen drabbade minskar ju äldre åldersgruppen...

RAPPORT: Var fjärde tjänsteman i offentlig sektor utsatt för hat, hot och våld

– Jag är oroad över att hot och våld mot sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser och handläggare på myndigheter normaliseras och blir vardag. Det måste få...

Säker Vårdmiljö lanserar utbildningskoncept för hot och våld

Första delen i konceptet är en digital grundläggande utbildning som bygger på en kravspecifikation som fyra regioner tagit fram. Utbildningen ska ge vårdanställda inom...

Fyra regioner flyttar fram positionerna för att möta hot och våld

Både patienter och anhöriga befinner sig ofta i ett mentalt krisläge redan när de kommer till vården. Om personen i den sinnesstämningen upplever att deras behov inte blir tillgodosett, kan steget till att...

STUDIE: Större risk för hot och våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar

– Vi ser att det finns systematiska skillnader mellan olika skolor i elevernas risk att utsättas för hot eller våld i skolan, särskilt när...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

Många läkare utsätts för hot och våld

220621 Sofia Rydgren Stale, ordförande, Svenska Läkarförbundet, under en fotografering den 21 juni 2022 i Stockholm. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH...

Nytt digitalt stöd för att förebygga hot och våld på jobbet

Verktyget är till för alla dem som arbetar med hot och våld i arbetsmiljön. Och kan användas av till exempel någon som arbetar som...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...