- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #hot

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...

FHM får polisskydd efter dödshot

Flera personer i ledningen på Folkhälsomyndigheten (FHM) har beviljats polisskydd efter att hoten och hatet mot myndigheten har eskalerat. FHM:s generaldirektör Johan Carlson bekräftar...

Cyberbrottslingar utnyttjar det nya normalläget

I slutet på förra veckan kom Esets hotrapport för andra kvartalet av 2020. Rapporten visar att hot relaterade till covid-19-krisen globalt fortsatte att definiera...

Tre av fyra samhällsviktiga verksamheter står utan beredskap

Drygt sju av tio anser att hotbilden mot den egna verksamheten är mer allvarlig idag än för tre år sedan. Det framgår av undersökningen...

Seminarium om hot och hat på jobbet

Att ständigt utsättas för obehagliga och spända situationer i arbetet kan leda till självcensur och sjukskrivning. Representanter från kommun, myndighet, mediehus och politiker var...

Region Skåne polisanmäler hot mot medarbetare

Flera medarbetare med koppling till Region Skånes tvätt- och textilverksamhet har under den senaste veckan tagit emot hotfulla anonyma brev. Ett av fallen handlar...

Rapport om hat och hot mot opinionsbildare presenterad

Människorättsorganisationen Civil Rights Defender lanserar idag, måndag, sin rapport om hot och hat mot opinionsbildare: aktivister, influencers och frilansande skribenter. Många vittnar om en...

Förhöjd säkerhet hos polisen

För ett par veckor sedan fick enskilda medarbetare hos Uppsalapolisen motta ett antal hot, något som lett till att myndigheten är satt i ett...

Bredare hotbild mot Sverige

I Säkerhetspolisens årsbok för 2018 konstateras det att hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för några år sedan. Något som...

Hat mot forskare ett växande problem

Säkerhetscheferna på både Chalmers och Göteborgs universitet uppger för Svt Nyheter att hatet mot forskare ökar.– Min bedömning är att det har ökat. Jag...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Har ni råd med en dataläcka?

I takt med att vår kommunikation digitaliseras, växer sig cyberhoten större och större. Den...