• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #GDPR

Ny vägledning om kamerabevakning från IMY

IMY har sedan 2018 ansvar för att besluta om tillstånd till kamerabevakning och att granska att kamerabevakning i Sverige följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, och...

Fel använda kunders personuppgifter för profilering utan samtycke

IMY har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera...

Europeisk samordnad undersökning av dataskyddsombudens roll

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är vissa verksamheter skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att bidra till att den egna verksamheten följer dataskyddslagstiftningen och...

Verifieras överklagan till domstol avslås

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade i september 2022 att ge Verifiera AB en reprimand och förelägga bolaget att sluta göra det möjligt att söka på personnamn, personnummer...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner till GDPR”. Så löd rubriken när IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, publicerade rapporten...

Varannan svensk känner inte till GDPR

– Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att bestämmelserna finns,...

State Secrets Privilege – Ett förbisett hinder mot tredjelandsöverföring av personuppgifter till USA?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.När en utomstående leverantör sköter vår informationshantering innebär detta troligen informationen kommer att vara...

IMY: Verifiera får ej lämna ut uppgifter om psykisk hälsa

Efter att ha tagit emot klagomål mot företaget Verifiera har IMY inlett en granskning av företaget. Verifiera erbjuder en söktjänst för bland annat bakgrundskontroller. Genom...

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...