- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #GDPR

Ny utbildning i integritetsfrågor till anställda lanseras

Efter införandet av GDPR har många organisationer gjort en gedigen ansträngning för att förbättra sitt arbete med sekretess och integritetsfrågor. Många kämpar dock med...

IMY varnar Migrationsverket

IMY utfärdar två varningar då Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR. Dels finns det en risk att det...

IMY inleder granskning av Diskrimineringsombudsmannen

IMY har nu beslutat att granska det som skett.– Som personuppgiftsansvarig har man ett stort ansvar för att löpande kontrollera sina it-system och se...

One-stop-shop ska hjälpa företag att följa integritetsfrågor

- Vi är glada över att ha inlett detta strategiska partnerskap med Sofigate. Vi är övertygade om att våra företags kombinerade styrkor kommer att säkerställa...

150 miljoner i sanktionsavgifter under 2020

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR. Det...

GDPR-säker datahantering i ny standard

IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän ska bland annat få bättre kontroll över sina dataflöden,...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram...

Ny vägledning för personuppgiftshantering

Datainspektionen publicerar nu ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda...

Ny EU-vägledning sätter gränser för ansvariga och biträden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse...