• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #förtroendevalda

Digitala hat och hot mot förtroendevalda

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av SKL låtit genomföra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Resultatet i studien visar att det...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...