• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #försvarshögskolan

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Maria Gussarsson tilldelas årets Hugo Raab-pris

Maria Gussarsson är verksam vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria. Hon får priset för boken Kartans makt i krig och fred. Fältmätarna, det nya kriget...

Tillsammans för ett starkare totalförsvar

I övningens olika delar deltog företrädare från Försvarsmakten, Försvarshögskolan, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Trafikverket, kommunerna och regionerna inom Södra militärregionens geografiska område.– Målet var att ytterligare...

Säkerhetspolitik i en förändrad värld diskuteras på Pax Nordica

Under Pax Nordica samlas bland andra forskare från Umeå universitet, representanter från Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Finlands ambassad i Stockholm för att debattera...

Nytt projekt ska utreda hur lagar om kriser och krig kan fungera bättre

Forskningsprojektet ska stödja handläggare och jurister inom krisberedskap och totalförsvar med analyser och högkvalitativ forskning. Det ska även bidra till utveckling av doktrin, vilket...

Charlotte Wagnsson får årets Hugo Raab-pris

Charlotte Wagnsson är verksam vid Institutionen för statsvetenskap och juridik, Försvarshögskolan. Hon får priset för fyra vetenskapliga artiklar som studerar fientliga narrativ om Sverige...

Från stridspilot till vicerektor på Försvarshögskolan

– Jag ser som min huvuduppgift att få ihop den militära och akademiska kulturen och ta det bästa ur båda, det är då vi...

Yngre män mer benägna att ta del av rysk informationspåverkan

I en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Information, Communication and Society undersöker Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, hur stort genomslag de ryskstödda nyhetskanalerna...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...