• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #forskning

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

"WASP Research Arenas (WARA) är en brygga mellan forskning och industri som erbjuder en plattform för samverkan mellan ledande forskning och industri. Det skapar...

REPLIK: ”Ett fundament i den svenska högre utbildningsmodellen är att kombinera forskning och undervisning”

Jan Kallberg argumenterade i Aktuell Säkerhet den 13 december att svensk cybersäkerhetsforskning borde kraftsamlas till 3–4 platser i landet. Tanken om att kvalitativ forskning...

Kraftsamla nationell cybersäkerhetsforskning

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Den svenska kulturen är inkluderande, och det är i sig bra i sociala sammanhang,...

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

Initiativet genomförs tillsammans med övriga partners inom Forskarskolan i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec), delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt åtta personer ska bli en...

Nytt forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Hårdvara utvecklas i globalt distribuerade tillverkningskedjor med många aktörer. Mycket kan gå fel i dessa tillverkningskedjor, där funktionsfel kan introduceras oavsiktligt eller med skadligt...

RISE bidrar till utvecklingen av fusionsreaktorn ITER

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) är en experimentell fusionsreaktor som just nu byggs i södra Frankrike. I reaktorn ska väteplasma med en temperatur på...

FORSKARE: Att ta efter Danmark i kamp mot gängvåldet kan bli fel

Kriminologen David Sausdal har forskat om danskt gängvåld och brottslighet över landsgränser. Han lyfter till exempel fram skillnaden i antalet dödsskjutningar – i Sverige inträffade...

Riksrevisionen granskar lärosätenas skydd av forskningsdata

Universitet och högskolor ofta har stora mängder forskningsdata som kan behöva skyddas. Det kan till exempel handla om information som berör innovationer, företagshemligheter, säkerhet...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...