• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #forskning

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

Initiativet genomförs tillsammans med övriga partners inom Forskarskolan i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec), delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt åtta personer ska bli en...

Nytt forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Hårdvara utvecklas i globalt distribuerade tillverkningskedjor med många aktörer. Mycket kan gå fel i dessa tillverkningskedjor, där funktionsfel kan introduceras oavsiktligt eller med skadligt...

RISE bidrar till utvecklingen av fusionsreaktorn ITER

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) är en experimentell fusionsreaktor som just nu byggs i södra Frankrike. I reaktorn ska väteplasma med en temperatur på...

FORSKARE: Att ta efter Danmark i kamp mot gängvåldet kan bli fel

Kriminologen David Sausdal har forskat om danskt gängvåld och brottslighet över landsgränser. Han lyfter till exempel fram skillnaden i antalet dödsskjutningar – i Sverige inträffade...

Riksrevisionen granskar lärosätenas skydd av forskningsdata

Universitet och högskolor ofta har stora mängder forskningsdata som kan behöva skyddas. Det kan till exempel handla om information som berör innovationer, företagshemligheter, säkerhet...

FOI:s forskning stödjer valadministrationen

– Vi behöver öka vår kunskap och medvetenhet om potentiella hot mot allmänna val, säger Jessica Appelgren, enhetschef på avdelningen Försvarsanalys.Rapporten Incidenter under genomförandet av...

Ökad kunskap kring sårbarhet i digitala system

Tidigare studier tyder på att det finns luckor i dagens sårbarhetshantering. Säkerhetsanalytiker utsätts för en omöjlig börda när de ska hantera enorma mängder data...

Volvo Cars drabbat av dataintrång – forskning stulen

– Vi har upptäckt att vi har haft ett intrång på servrar som tillhör vår utvecklingsavdelning av en tredje part. Vad vi kan se...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...