• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #försäkringskassan

Myndigheter i samverkan spårade brott i Ängelholm

Polismyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och en rad andra myndigheter samverkande. Under två dagar slog myndigheterna till mot olika adresser för att kontrollera och eventuellt upptäcka...

Lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Regeringskansliet föreslår att ändamålen för när Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter utvidgas så att myndigheterna kan behandla personuppgifter om det behövs för att...

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...