• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #FöreningenSäkerhetfgenomNödbelysning

Bristande tillsyn av nödbelysning kan bli en dödsfälla

Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har nyligen genomfört en förstudie om hur situationen ser ut i offentliga lokaler när det gäller nödbelysning. FSN har...