• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: ”extremism

Vd för friskola omhändertagen av Säpo

Tidigare har fyra personer med kopplingar till radikal islamistisk miljö blivit omhändertagna av Migrationsverket på uppdrag av Säpo. Nu är även en femte person...

Rapport: Salafismen växer i Sverige

Salafismen, som är en kontroversiell inriktning av islam, växer i Sverige. Det visar en rapport from Försvarshögskolan.Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet härBland annat...

Polisen och Säpo stärker samarbetet mot våldsbejakande extremism

Samarbetet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fördjupas ytterligare. Fredagen den 18 maj överlämnas ett gemensamt regeringsuppdrag med åtgärder som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad...

Center mot våldsbejakande extremism inrättat

Den 1 januari 2018 inrättades Center mot våldsbejakande extremism (CVE), ett center placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet. Centrets uppdrag är att från i huvudsak...

Seminarium om våldsbejakande extremism

I måndags hölls ett seminarium på Högskolan i Väst. Fokus låg på våldsbejakande extremism och frågorna handlade bland annat om hur man kan förebygga...

Länsstyrelsen vill öka kunskapen om våldsbejakande extremism

Varför alstrar vissa områden våldsbejakande extremism och vilka drivkrafter finns det bakom radikalisering och våldsbejakande extremism? Det är några av frågorna som kommer att...

Rapport om hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer

I en ny rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag...

MSB föreslås ta över ansvaret för samordningen mot extremism

I juni 2016 fick Nationella Samordnaren regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör samordnas och organiseras nationellt...

Hon efterträder Hillevi Engström som ny samordnare

I dag har regering utsett vem som ska efterträda Hillevi Engström som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Och man har utsett Anna Carlstedt, hon...

Hillevi Engström lämnar uppdraget som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Efter bara fyra månader på posten lämnar regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, sin tjänst för att återgå till jobbet som kommundirektör...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...