• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #EU

Hur ser EU:s säkerhetspolitiska samarbete ut bortom 2030?

I rapporten EU:s Säkerhets- och försvarspolitik under omvandling, har FOI-forskarna Alina Engström och Lisa Bergsten, undersökt tre möjliga scenarioskisser om hur EU:s samarbete på säkerhets-...

RAPPORT: Visselblåsningen slår nya rekord globalt

Navex, som sysslar med lösningar för riskhantering och regelefterlevnad, förvärvade 2019 den svenska visselblåsartjänsten Whistleb. Sedan dess presenteras årligen rapporter med data och trender...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

EU-rådet betonar vikten av att ytterligare stärka resiliensen mot cyberhot

Mot denna bakgrund har rådet godkänt slutsatser om cyberförsvar där man betonar att EU och dess medlemsländer ytterligare behöver stärka sin resiliens mot cyberhot och höja sin...

Spionprogramskandalen ”Predator Files” avslöjar hänsynslösa attacker mot civilsamhället, politiker och tjänstemän

Predator är ett invasivt spionprogram som utvecklats och sålts av Intellexa-alliansen som i sin tur marknadsfört sig som "EU-baserad och reglerad", vilket visar på...

4C skriver fyraårigt ramavtal med Europol

I och med undertecknandet av ett fyraårigt ramavtal med Europol har 4C Strategies lagt till en ny kund till sin växande lista över EU-myndigheter....

Svagt skydd mot repressalier för visselblåsare i EU

EU:s direktiv slår fast att alla verksamheter med 50 anställda eller fler måste ha ett internt system för visselblåsning, där arbetstagare enligt en fastslagen...

Tempest Security ska bevaka EU-myndighet

Tempest Security har haft avtalet om bevakningen av ECDC även under föregående avtalsperiod och har nu, efter en konkurrensutsättning, erhållit uppdraget för ytterligare en...

Samarbetsplattformen Webex får grönt ljus för användning inom EU

Bland de verksamheter som använder Cisco-ägda Webex i den dagliga verksamheten finns EU-domstolen, som ansvarar för att säkerställa att lagen följs vid tolkningen och...

IMY inleder bred granskning av dataskyddsombudens roll och ställning

Tidigare i år inledde Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. 26 dataskyddsmyndigheter i EU deltar i åtgärden,...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...