• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #elfordon

”Tillverkare av elbilar och laddlösningar måste bli bättre på IT-säkerhet”

Allt fler produkter som vi omger oss med i vardagen är anslutna till internet och styrs via appar i våra mobiltelefoner. Och ju fler...

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Mer kunskap behövs inför olyckor med elfordon

En ökande andel elfordon av olika slag är en del av trafiken idag. Tekniken innebär nya faktorer att ta hänsyn till vid en räddningsoperation, exempelvis hur man...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...