• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #digitalisering

Digitalisering i vården skapar nya risker

Hälso- och sjukvård har i hög grad digitaliserats inom allt från högspecialiserade delar av sjukhus till trygghetslarm i hemvård.– Men det är nog informationsflödena...

Ny utbildning ska stärka säkerhetsbranschens digitalisering

En digital transformation innebär att göra fundamentala anpassningar inom sin verksamhet för att fortsättningsvis kunna vara lika relevant, hållbar och konkurrenskraftig imorgon som idag....

Digitaliseringsminister Erik Slottner: ”Säkra elektroniska kommunikationer och post spelar en vital roll för förmågan...

Kan du berätta mer om er miljardsatsning "Avancerad digitalisering" via Vinnova?– Satsningen innebär att regeringen ger Vinnova i uppdrag att från och med i år...

Conscia förvärvar svenskt konsultbolag inom automation

– Den digitala transformationen med AI-stöd har bara börjat. Ett företags framgång beror idag mer än någonsin tidigare på förmågan att snabbt anamma och...

Ett av världens mest digitaliserade länder och cybersäkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Texten publicerades i tryck i Aktuell Säkerhet nr. 7, 2022.Hotbilden i dag innehåller hybridhot,...

STUDIE: 4 av 10 globala vd:ar har pausat sin digitala transformationsresa

CEO Outlook visar att fler än 8 av 10 av de tillfrågade räknar med en lågkonjunktur under de kommande 12 månaderna, och mer än...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

Data, cloud och edge är avgörande för Sveriges digitalisering

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar stora möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster. Tack vare moln- och...

Pandemin har påskyndat digitaliseringen

Endava – en leverantör av tjänster för digital acceleration, agil mjukvaruutveckling och intelligenta automationstjänster – har genomfört en global undersökning om olika företags digitalisering...

Rapport visar: Nära hälften av svenskarna vill ha uppkoppling för alla

En förutsättning för att övergången till hybridarbete ska bli en framgång är att den digitala infrastrukturen är anpassade för de nya behoven. Det är...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...