- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #datainspektionen

Nu heter Datainspektionen Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Datainspektionen inrättades som myndighet 1973. Nu, nästan 50 år senare, byter myndigheten namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).– I maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla...

Umeå universitet brast i skydd av känsliga uppgifter

Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa i bland annat en molntjänst, utan att skydda uppgifterna tillräckligt. Därför utfärdar Datainspektionen en...

Datainspektionen granskar överföring av persondata till tredje land

Myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB).Datainspektionen har...

Skolplattformen i Stockholm allvarligt bristfällig

Datainspektionen har granskat Skolplattformen, det IT-system som används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad. Granskningen visar på brister i säkerheten som...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram...

Ny vägledning för personuppgiftshantering

Datainspektionen publicerar nu ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda...

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Vid årsskiftet byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter beslut från riksdagen. Förkortningen på myndigheten blir IMY. Namnbytet signalerar det förändringsarbete som redan pågår på...

Ny EU-vägledning sätter gränser för ansvariga och biträden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att...

Datainspektionen granskar ABB

Datainspektionen ska i ett första steg ta reda på om den är behörig att granska ett klagomål som rör ABB som är en internationell...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse...