• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #cyberhot

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Försvarsmakten och transportsektorn i övning mot cyberhot

Försvarsmaktens övning SAFE Cyber genomfördes den 11-12 oktober för sjätte gången med stöd av FOI. SAFE Cyber en cyberförsvarsövning som bidrar till Försvarsmaktens uppdrag...

EU-rådet betonar vikten av att ytterligare stärka resiliensen mot cyberhot

Mot denna bakgrund har rådet godkänt slutsatser om cyberförsvar där man betonar att EU och dess medlemsländer ytterligare behöver stärka sin resiliens mot cyberhot och höja sin...

Svenskarna dåligt rustade för ökade cyberhot

– 65 procent av svenskarna upplever att cyberhoten mot Sverige har ökat det senaste året. Samtidigt visar vår undersökning att så många som sex...

RAPPORT: Cyberhoten blir allt mer personliga

– Cyberbrottslingar drar nytta av det faktum att vi spenderar så mycket av våra liv online. Och de vet att de kan komma åt...

Unit 42 släpper sin största undersökning om cyberhot mot molnet

TIll vardagliga problem hör felaktiga konfigurationer, svaga identiteter och lösenord, bristande autentisering, sårbarheter som lämnas utan åtgärd och skadliga programvarupaket med öppen källkod (OSS).Rapporten...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

RAPPORT: Antalet cyberhot nådde rekordhöga 146 miljarder under 2022

Rapporten visar på bland annat följande trender från 2022 och framåt:De topp tre vanligaste MITRE ATT&CK-teknikerna visar att hotaktörer initialt skaffar åtkomst via fjärrtjänster, och...

FRA ges möjlighet att stödja fler mot cyberhot

FRA har sedan tidigare ett särskilt uppdrag från regeringen att ge stöd i syfte att stärka informationssäkerheten vid de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige....

UNDERSÖKNING: 82 % av svenska organisationer upplevde betydande säkerhetsincidenter det senaste året 

Statistiken kommer samtidigt som cyberhoten ökar och säkerheten och IT-teamen förväntas hålla sina organisationer skyddade från sådana hot. 91 procent av de tillfrågade uppgav att de...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...