- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #cloud

STUDIE: Leverantörer främsta måltavlan vid molnbaserad cyberintrång

I takt med att organisationer i allt större utsträckning migrerar till molnet ökar också beroendet av tredjepartsleverantörer och partners, vilket i sin tur förvärrar...

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

Data, cloud och edge är avgörande för Sveriges digitalisering

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar stora möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster. Tack vare moln- och...

IT-Total förvärvar Pirum

Pirum specialiserar sig på utveckling och integration inom Microsoft Azure (Mobile apps, Web, Integrationer, Data+ AI, .Net, IoT, etc). Pirum levererar både konsulttjänster och SaaS.– Bolaget kommer tillsvidare att drivas vidare som...

Cisco skapar säkerhetsplattform för molnet

Målet med Cisco Security Cloud är att erbjuda en lösning på morgondagens säkerhetsutmaningar som är öppen, flexibel och lätthanterlig. Idag arbetar allt fler verksamheter i komplexa,...

Säkerhet i fokus när IT-Total skriver avtal med Natur & Kultur

IT-Total kommer initialt att leverera en modern och fullt managerad private cloud plattform tillsammans med säkerhets- och nätverkstjänster.– Utvärderingen av bolagen i upphandlingen gjordes...

CGI lanserar molnlösning för stora verksamheter

– Vi har lyssnat noggrant på våra kunder när vi skapat vår molnlösning. De måste kunna vara helt säkra på att deras information hamnar...

Lookout i partnerskap med Google cloud

Samarbetet innebär att Lookouts säkerhetslösning för mobila enheter, Mobile endpoint security, samt deras produktintegrationer för Beyondcorp alliance nu finns tillgängliga på Google Cloud Marketplace....

Holm Security i avtal med City Network

"Möjligheten till regelefterlevnad och att leva upp till Europas stränga datalagstiftning i kombination med innovationsmöjligheter på öppna standarder, var avgörande i valet av City...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...
- Annons -

Reformera systemet för säkerhetsprövning

Säkerhetspolisens hemställan till regeringen med förslag till skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Diarienr....