- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #budget

Informationsnumret 113 13 förstärks

I regeringens extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i veckan finns en föreslagen förstärkning av anslagen till informationsnumret 113 13 på 15...

Civilförsvaret förstärks

Det svenska civila försvaret ska vara kapabelt att hantera en säkerhetspolitisk kris i minst tre månader. Det konstaterar inrikesminister Mikael Damberg (S) på en...

Felinvesteringar vid cybersäkerhetssatsningar vanligt

En fjärdedel av organisationer och företag planerar att lägga minst tio procent av IT-budgeten på cybersäkerhetsinvesteringar under 2020, men samtidigt är osäkerheten stor när...

Säpo skjuts till pengar i vårändringsbudgeten

Under onsdagen den 10 april kommer regeringen att lägga fram sin vårändringsbudget. 200 miljoner kronor kommer att avsättas till bredbandsutbyggnad. Dessutom skjuter man till...

MSB satsar för att klara olyckor och kriser

I det budgetunderlag för 2020-2022 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lämnade in till regeringen fredagen den 1 mars framgick att Sverige behöver...

Regeringen satsar 104 miljoner på cyberförsvar

För att bli bättre på att förhindra cyberattacker har regeringen beslutat att satsa 104 miljoner kronor av vårbudgeten på just detta. Tanken är att...

Åtta miljarder till försvaret

Efter en överenskommelse mellan Regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, blev det i dag klart att försvaret får ett tillskott på drygt åtta miljarder...

MSB föreslås ökat anslag i regeringens vårbudget

Regeringen föreslår att anslaget 2:4 Krisberedskap ökas med 60 miljoner kronor under 2017, och MSB får tio miljoner kronor för att förstärka samhällets motståndskraft...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...