• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #budget

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Ökade anslag till FRA

Förslaget från regeringen är att FRA:s budget ska öka från årets 1,582 miljarder kronor till 1,927 miljarder 2023. Sedan fortsätter tillväxten och FRA:s anslag...

Regeringen föreslår förstärkning av IMY i budgetförslaget

De senaste åren har IMY:s uppdrag successivt ökat i omfattning och komplexitet. Behovet av vägledning är stort, samtidigt som kraven på harmoniserad tillämpning och...

Regeringen satsar på det civila försvaret

– När vår trygghet utmanas ska Sverige stå starkt. Vid sidan av sats­ningar på det militära försvaret föreslår regeringen även sats­ningar på 800 miljoner...

MSB föreslår 1,8 miljarder i åtgärdspaket för civilt försvar

Charlotte Petri Gornitzka, gemeraldirektör för MSB Foto: Eva Dalin– I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer att få effekt och som kan...

Regeringen föreslår två procent av BNP till försvaret

Förra årets försvarsbudget låg på 66 miljarder. En ökning med två procent av BNP innebär att den kommer att landa någonstans kring 108 miljarder...

Anslagen till SOS Alarm ökar

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i...

Inbrotten ökar när företagen satsar på cybersäkerhet

Företag lägger i dag dubbelt så mycket krut på cybersäkerhet som på säkerhet som skyddar företagets byggnader eller områden. Det visar marknadsanalyser som undersökningsföretaget...

Informationsnumret 113 13 förstärks

I regeringens extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i veckan finns en föreslagen förstärkning av anslagen till informationsnumret 113 13 på 15...

Civilförsvaret förstärks

Det svenska civila försvaret ska vara kapabelt att hantera en säkerhetspolitisk kris i minst tre månader. Det konstaterar inrikesminister Mikael Damberg (S) på en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...