- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #brå

Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020

– Utsattheten bland politiker har minskat sedan den senaste mätningen under valåret 2018. Men vi vet sedan tidigare mätningar att utsattheten är som högst...

Strategi mot skjutvapenvåld sprids till fler orter

GVI, Group Violence Intervention, är en strategi som kräver ett nära samarbete mellan deltagande myndigheter och kommuner. Strategin ska spridas till de frivilliga kommuner...

ID-kapningar ökar

– För många är det förknippat med skam att bli lurad eller utsatt. Men den här typen av bedrägerier kan hända vem som helst....

Endast fem av hundra våldtäktsanmälningar leder till dom

I en ny rapport från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar siffror att bara fem av hundra anmälningar om våldtäkt leder till en fällande dom. Majoriteten...

Brå: Kvinnor och män utsätts för olika typer av dödligt våld

Under torsdagen släpptes Brottsförebyggande rådets statistisk som visar att nästan en fjärdedel av de som dödas i Sverige dödas av sin partner. Teckna din prenumeration...

Erik Wennerström tilldelades 2018 års von Matern premium

I ett pressmeddelande från Uppsala universitet meddelas att Erik Wennerström tilldelas von Materns premium för sitt omfattande och högkvalitativa författarskap om Europa och rättsstaten.Teckna...

Ny svensk domare i Europadomstolen

Brottsförebyggande rådets (Brås) generaldirektör Erik Wennerström har utsetts till ny svensk domare i Europadomstolen. Europadomstolen spelar en central roll för att upprätthålla och stärka respekten...

90 000 har fått sin identitet kapad 2018

Preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det har anmälts 90 168 datorbedrägerier fram till och med augusti i år. Detta är en...

Brottslighet motverkas – trygghet och jämställdhet skapas i samhällsbygget

Den 30 augusti gav regeringen Boverket i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om hur bostäder och offentlig miljö kan byggas så att trygghet kan...

Nationell trygghet önskas men hur? Paneldiskussion på Trygg och säker i Malmö

I nästan en timme fick Morgan Johansson (S) (justitieminister), Hans Wallmark (M) (försvarspolitisk talesperson), Andreas Schönström (S) (kommunalråd Malmö), Erik Wennerström (Generaldirektör BRÅ), Heike...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Ransomware blir värre om vi inte rättar dessa fyra fel

Att det är illa med med cyberbrottslighet är välkänt, speciellt med ransomware (utpressningsattacker, gisslanprogram)....