• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #arbetslivskriminalitet

Näringslivet behöver databevakning och bättre riskanalys i kampen mot kriminalitet inom byggsektorn

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter avslöjanden om fusk och kriminalitet vid Slussenbygget har frågor om leverantörskontroller och riskhantering...

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

”Vi bygger skuggsamhällen”

Hej - kan du i korta drag sammanfatta uppdraget rörande rapporten? Uppdraget från regeringen kom via produktivitetskommissionen med uppdrag att se över hur produktiva och...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

Företagens viktiga roll i att bekämpa kriminella entreprenörer – samtidigt kan företagen minska sina affärsrisker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Organiserad brottslighet utgör inte bara ett hot mot rättsväsendet utan även mot samhället i...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Ansvar Säkerhet får i uppdrag att skriva rapport om arbetslivskriminalitet

– De seriösa bolagen slås ut och en förflyttning sker när seriösa företag pressas in den grå/svarta sektorn för att överleva samt att förekomsten...

Arbetslivskriminalitet vardag i många branscher

Rapporten visar också att många yrkesverksamma drabbas av arbetslivskriminaliteten. Novus har på uppdrag av LO utfört en enkätundersökning drygt 1 000 intervjuer i branscherna,...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....